Object

Title: Maszynowy odpis dokumentu książąt cieszyńskich Władysława i Przemysława II z 4.02.1440 r. dla Piotra, wójta z Czirlau (Cierlicko), potwierdzający dokumenty na wójtowstwo, spalone w czasie pożaru zamku w Cieszynie

This page uses 'cookies'. More information