Object

Title: Odpis potwierdzenia w dniu 28.07.1727 r. aktu sprzedaży przez pana Jana Leopolda Tschammera kawałka ziemi na prawach wolnego gruntu w Ustroniu Dolnym wojewodzie wiślańskiemu Janowi Kralowi w dniu 7.04.1717 r., uwierzytelniony 4.07.1733 r.

This page uses 'cookies'. More information