Object

Title: Pismo cieszyńskiego starosty obwodowego [Vinzenza] von Rosenzweiga z 6.01.1796 r. do magistratu miasta Cieszyna, przekazujące decyzję Gubernium morawsko-śląskiego w Brnie z 28.11.1795 r. zezwalającą na powstanie w Cieszynie Towarzystwa Strzeleckiego odbywającego ćwiczenia w strzelaniu w ogrodach Leopolda Jana Szersznika, które ma działać pod nadzorem magistratu

This page uses 'cookies'. More information