Object

Title: Odpis pisma cesarza Leopolda I do starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Jana Fryderyka barona Larysza z 26.04.1673 r., w którym na prośby cieszyńskiej szlachty władca deklaruje utrzymanie wysokości opłat za sprawy spadkowe i inne, zgodnie z zapisami w Ordynacji Ziemskiej Księstwa Cieszyńskiego, sporządzony przez kancelarię Urzędu ziemskiego w Cieszynie 1.09.1682 r.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information