Object structure

Title:

Praca, 1925, R. 26, nr 4

Group title:

Praca czyli Porządek Chrześcijański Pomiędzy Ludźmi

Subject and Keywords:

robotnicy ; stosunki społeczne ; prasa katolicka ; klasy społeczne

Subject:

Czasopisma katolickie - 19-20 w. ; Ruchy i organizacje robotnicze - 19-20 w. ; Praca - 19-20 w.

Description:

Dodatek do "Katolika" ; Założ. Adam Napieralski ; 1890-1930 ; W 1903 r. podt.: Organ Związku wzajemnej pomocy dla robotników górno-szląskich ; Od nr 24 (1890) red. J. Gajda (w zast.), od nr 35 red. Józef Siemianiowski, nr 19 (1891) red. J. Gajda; od nr 29 (1891) red. Jan Eckert; od nr [50] (1893) red. Piotr Huy; od nr [11] (1894) red. Jan Eckert; od nr 45 (1894) red. Piotr Pilchowski; od nr 41 (1895) red. D. Kowalski; od nr [1] (1898) red. P. Dombek; od nr 27 (1909) red. Józef Bednorz

Publisher:

nakł. i czcionkami Wydawnictwa "Katolika"

Place of publishing:

Bytom G.-Sz.

Contributor:

Koraszewski, Bronisław (1863-1924). Red.

Date:

1925

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

4403 IV, 4371 IV, 54874 IV

Language:

pol

Relation:

Wydawnictwo główne: "Katolik"

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe