Object structure

Title:

Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Zadora, Halina (1944- ). Red. ; Łukasik, Gabriela (1944- ). Red.

Subject and Keywords:

finanse ; finanse przedsiębiorstwa ; innowacje ; ochrona przyrody ; otoczenie niestabilne ; kredyty ; kredyt kupiecki ; przedsiębiorstwa małe i średnie ; księgowość ; instrumenty finansowe ; instrumenty hybrydowe ; rachunkowość ; rozwój zrównoważony ; ekonomia ; opodatkowanie ; dług przedsiębiorstwa ; spółka publiczna ; akcje ; akcjonariusze ; polityka dywidendowa ; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ; płynność finansowa ; spowolnienie gospodarcze ; dźwignia finansowa ; rynek obligacji ; obligacje ; obligacje korporacyjne ; wtórna emisja akcji ; organizacje non profit ; aktywa płynne ; inwestycje ; finansowanie innowacji ; upadłość ; gospodarstwo domowe ; gospodarstwo rolne ; samozaopatrzenie ; Polska ; Niemcy ; Chiny

Subject:

Obligacje - Polska - po 1989 r. ; Finanse przedsiębiorstwa ; Przedsiębiorstwo - finanse ; Innowacje - finanse

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 107

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol ; eng

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice