Object

Title: Relacje-Interpretacje

Date:

2006-

Resource Type:

czasopismo

Description:

Celem czasopisma jest dokumentowanie wydarzeń, mniejszych i większych, z życia kulturalnego regionu, przede wszystkim Bielska-Białej, a także powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego. Poddaje różne działania i procesy ocenie - przez swoich publicystów, przez krytyków, przez środowiska współuczestniczące w tworzeniu i upowszechnianiu kultury.

Publisher:

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Place of publishing:

Bielsko-Biała

Language:

polski

Oryginal in:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Published by:

Bractwo Gwarków ZG

Rights:

ROK

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information