Object structure

Title:

Przegląd Dąbrowski. Magazyn mieszkańców miasta. 2014, nr 7

Wariant tytułu:

Przegląd Dąbrowski. Informator Urzędu Miejskiego ; Przegląd Dąbrowski. Magazyn mieszkańców miasta ; Przegląd Dąbrowski. Miesięcznik mieszkańców miasta

Group title:

Przegląd Dąbrowski

Contributor:

Cius, Grzegorz (red. nacz.)

Subject and Keywords:

Dąbrowa Górnicza ; Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ; Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ; Zagłębie Dąbrowskie ; Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych ; Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II ; Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka ; Gospodarka wodno-ściekowa ; Komorowska, Anna ; Pogoria III -- akwen wodny ; Dąbrowa Górnicza - policja ; Smolarski, Przemysław ; Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych PUMA 2014 ; Dąbrowski Budżet Partycypacyjny ; Pikiewicz, Zbigniew ; Złoty Laur im. Adama Piwowara ; Pałac Kultury Zagłebia ; ArcelorMittal Poland ; Festiwal Kultury Zagłębie Wood

Description:

Przegląd Dąbrowski wydawany był przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej od 1998 r. do maja (nr 5) 2009 r. Kolejne numery roku 2009 i kolejne roczniki są wydawane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej.

Publisher:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Place of publishing:

Dąbrowa Górnicza

Date:

2014

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

Czytelnia Naukowa

Language:

pol

Oryginal in:

Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza

Digitization:

Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza

Published by:

Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza