Object structure

Title:

Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki. Dwumiesięcznik Społeczno - Kulturalny, 2004, nr 2

Group title:

Słowo i Myśl

Subject and Keywords:

czasopisma

Subject:

Czasopisma społeczno-kulturalne polskie ; Polskie Towarzystwo Ewangelickie ; Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Description:

Od 1990, nr 4 brak wyróżnionego red. - Od 1991, nr 1 brak pierwszego podtyt. - Od 1993, nr 3: Poznań : PTE, od nr 11: [Łódź] : PTE : Wydaw. Ewangelickie św. Mateusza. - Od 1993, nr 11: 30 cm. - Od grudz./stycz. 1996/1997 brak red. - Od grudz./stycz. 1996/1997: Kraków : FHG TONDERA. - Od lip./sierp. 1997 brak inst. sprawczej. - Od lip./sierp. 1997 [Bogusław Tondera red. nacz.]. - Od [19]97, 9 podtyt.: przegląd ewangelicki : miesięcznik społeczno-kulturalny. - Od [19]98, 11 wyd.: Media Press. - Od [19]99, 3/4 brak wyd. - Od 2008, nr 3 podtyt.: przegląd ewangelicki: dwumiesięcznik społeczno- kulturalny : [organ Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego]. - Od 2008, nr 3 [Michał Jadwiszczok red. nacz.]. - Od 2008, nr 3: Poznań : PTE. - Od 2012, nr 1 [Romuald Długosz red. nacz.]. - Od 2012, nr 1: Poznań ; Koszalin. - Od 2012, nr 2 podtyt.: kwartalnik społeczno-kulturalny

Publisher:

Prodruk. Drukarnia i Wydawnictwo

Place of publishing:

Poznań

Contributor:

Jadwiszczok, Michał. Red.

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

600805 III

Language:

pol

Digitization:

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej (wolontariat)

Rights:

Tekst licencji