Title:

W. Szekspir : Burza. Sztuka fantastyczna w 6. obr. przekład: J. Paszkowskiego. Muzyka: Wilh: Tauberta po części Berlioza. 10 X 1911

Creator:

Shakespeare, William (1564-1616)

Subject and Keywords:

Lwów ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; sufler ; Józef Chmieliński ; Roman Żelazowski ; Kazimierz Okornicki ; Julian Dobrzański ; Władysław Ratschka ; Franciszek Frączkowski ; Stanisław Hierowski ; Marian Bielecki ; Jan Pichor ; Leonard Neuman ; Gustaw Rasiński ; Stefan Michułowicz ; Ferdynand Feldman ; szkice sceniczne ; Ryszard Mencel ; Irena Trapszo ; Stefania Michnowska ; Bolesław Mierzejewski ; "The Tempest"

Subject:

Teatr polski - historia - źródła

Description:

unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpisy i kreślenia suflerskie, obsadę (Lwów, 1911), szkice scenograficzne, uwagi dotyczące ruchu scenicznego, liczne informacje o efektach świetlnych i dźwiękowych ; tytuł oryg.: "The Tempest"

Place of publishing:

[Lwów]

Contributor:

Paszkowski, Józef (1816-1861). Tł. ; Taubert, Wilhelm (1811-1891). Muz. ; Berlioz, Hector (1803-1869). Muz.

Date:

1911

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 3923

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe