Object's details: Upominanie do ewanyelikow y do wszystkich spolem nie katholikow, iż o skażenie zborow krakowskich gniewać się y nic nowego y burzliwego zaczynać niemaią

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy