Publication group: Materiały z warsztatów dydaktycznych Web 2.0 - narzędzia, wpływ na biblioteki i społeczny obieg informacji zorganizowanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS podczas konferencji Biblioteka i informacja w roku 2008 w Lublinie w dniach 20-21 listopada 2008 rokuut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS podczas konferencji Biblioteka i informacja w roku 2008 w Lublinie w dniach 20-21 listopada 2008 roku [Podcasty]

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy