Object's details: Na Artykuł O Iezuitach, Ziazdu Sędomierskiego, czytany w Wiślicy przed Krolem J.M. y senatem, y Szlachtą a Rycerstwem od Posłańcow tegoż ziazdu, trzynastego dnia Września Roku [...] 1606, Odpowiedź X. Piotra Skargi [...] Czyniona na Kazaniu, tamże w Wiślicy, przed temiż stany, siedemnastego dnia tegoż Miesiąca y Roku [...].

DJVU
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy