Object's details: Rocznik Urzędowy Obejmujący Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz Wszystkich Władz i Urzędników Królestwa Polskiego na rok 1850

PDF
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy