Object's details: Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonane przez Zakład Sztuki Kościelnej w Piekarach Śląskich

Download
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy