Object's details: Konfirmacja przez cesarza Ferdynanda II przywilejów kapituły kościoła Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, datowana w Wiedniu 3.01.1625

PDF
Structure
Rękopisy biblioteki Leopolda Jana Szersznika.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy