Object's details: Protokół odnowienia granicy pomiędzy lennymi dobrami Koźle rodziny von Plettenbergów a należącymi do klasztoru cystersów w Himmelwitz (ob. Jemielnica, pow. Strzelce Opolskie) dobrami Januszkowice i Raszowa podpisany 23.09.1740 r.

PDF
Structure
Rękopisy biblioteki Leopolda Jana Szersznika.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy