Object

Title: Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za Rok ..., 1922, 1924-1930, 1932-1935, 1937

Subject and Keywords:

Śląsk Cieszyński ; szkolnictwo i oświata ; Ziemia Hluczyńska ; Zaolzie ; Śląsk Czeski ; Ostrawa Śląska ; Matice slezská ; Slezská Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku ; Ostrawa ; sprawozdania ; czasopisma ; kultura ; Hulczyn

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne czeskie - 20 w. ; Hulczyn (okręg) - szkolnictwo i oświata - sprawozdania ; Slezská Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku - sprawozdania ; Zaolzie - szkolnictwo i oświata - sprawozdania

Date:

1923-1938

Publisher:

Slezská Ostrava

Place of publishing:

nákl. Matice osvěty lidové pro Těšínsko a Hlučínsko

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

cze

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information