Object

Title: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Cieszynie, 1936/37-1938/39

Subject and Keywords:

Cieszyn ; czasopismo ; handel ; Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Cieszynie ; przemysł ; Śląsk Cieszyński ; sprawozdania szkolne ; szkolnictwo ; Szkoła Handlowa w Cieszynie

Subject:

Cieszyn - Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie - sprawozdania ; Cieszyn - Szkoła Handlowa - sprawozdania ; Cieszyn Czeski - Szkoła Handlowa (4-letnia) - sprawozdania ; Cieszyn Czeski - Szkoła Handlowa (2-letnia) - sprawozdania ; Czasopisma naukowe polskie - 20 w. ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Handel - szkolnictwo - Polska - 20 w. - sprawozdania ; Szkolnictwo zawodowe - Polska - 20 w. - sprawozdania

Date:

1937-1939

Publisher:

nakł. Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Kupieckiego

Place of publishing:

Cieszyn

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information