Object

Title: Przegląd Współdzielczy : organ Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywczych w Cieszynie, 1920, 1922-1926, 1929-1938

Subject and Keywords:

Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska ; Cieszyn ; czasopisma ; ekonomia społeczna ; kooperatywa ; kooperatywy robotnicze ; Łazy ; mniejszość polska w Czechosłowacji ; polski ruch spółdzielczy ; robotnicy ; ruch robotniczy ; ruch spółdzielczy ; socjalizm ; spółdzielczość ; Śląsk ; Śląsk Cieszyński ; Zaolzie ; Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych w Cieszynie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Spółdzielczość - Śląsk - czasopisma ; Śląsk Cieszyński - spółdzielczość - czasopisma ; Zaolzie - spółdzielczość - czasopisma

Date:

1920-1938

Contributor:

Katański, Stefan, red. odpow.

Publisher:

Wyd. Emanuel Chobot

Place of publishing:

Frysztat

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information