Object's details: Porządki y Powinności Bractwa Wniebowzięcia Panny Mariey, Krolowey Niebieskiej, Ktore od Roku [...] 1333 Przy Kościele [...] Panny Przenaswiętszey w Rynku Krakowskim zaczęte, Od S. Stolice Apostolskiey wielkimi Odpustani vdarowane, od [...] Krolow Polskich [...] vczczone, do tych czasow bez rozerwania dochowane y za powodem [...] Gerzego Januszowica, Kanonika Krakowskiego [...] y Starszego tegoż Bractwa [...] powtore do Druku podane.

DJVU

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy