Object's details: Bractwo Compassionis. Albo Męki Pana Iezvsowey y Blogoslawioney Panny Mariiey w Krakowie v S. Francißka. Od [...] X. Marcina Szyszkowskiego, Biskupa Luckiego, Nominata Płockiego [et]c. Założone, z porządząne [!] y podane [...]. Przez Bractwo Krakowskie za roskazaniem Jego M. wdruk podane.

DJVU

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy