Object

Title: Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information