Wykaz bibliografii

 1. Adamowi Krechowieckiemu. 1908
 2. Alina Kowalska (1932-2001). 2008
 3. Andrzej Pawlikowski (1928-1986). 2008
 4. Baraniecki Adam: O materyałach do topografii i statystyki lekarskiéj Podola. 1862
 5. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego. 2006-2010
 6. Bibliografia do programu szkół wojskowych Związków Strzeleckich. 1914
 7. Bibliografia miasta Jastrzębie-Zdrój
 8. Bibliografia miasta Żory : 2007 – 2011. 2012.
 9. Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1937-1993). T. 1-7. 1986-1997
 10. Bibliografia Siemianowic Śląskich za lata 2005-2007 (wybór)
 11. Bibliografia Śląska (1960-1988)
 12. Bibliografia Województwa Śląskiego (1999-2000)
 13. Bibliografia wydawnictw ludowych. Staraniem Lwowskiego Koła Artystyczno-Literackiego wydana. 1984
 14. Bibliografia zawartości Zeszytów Czeladzkich. 2009
 15. Bibliographie der schlesischen Volkskunde. Bd. 1-2. 1930
 16. Biblioteka szkolna. Instrukcja - wykaz książek. 1939
 17. Bibljoteka Powszechna i Bibljoteczka dla Dzieci i Młodzieży. 1931
 18. Bielskie spotkania z literaturą : bibliografia literacka. 2006
 19. Bożek Zofia: Bibliografia województwa bielskiego za lata 1981-1986. 2001
 20. Bożek Zofia: Bielska bibliografia regionalna. 1979
 21. Ciekawe książki : katalog wydawnictw Instytutu Wydawniczego Książnica – Atlas. 1935
 22. Czarnecka Olga: Bibliografia województwa bielskiego za lata 1979-1980. 1985
 23. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydawnictwa M. Arcta w Warszawie. 1932
 24. Dudziński Tomasz Marcin: Gruss aus Gleiwitz. Spis osób i ulic. Bibliografia. - Wyd. 3. 2011
 25. Dzieła i rozprawy wydane przez Akademiją Umiejętności w Krakowie w ciągu pierwszego pięciolecia 1873-1878. Spisał porządkiem abecadłowym Władysław Wisłocki. 1878
 26. Dziemińska Teresa: Bibliografia województwa bielskiego za lata 1987-1988. 1993
 27. Dzienia Agnieszka: Bibliografia zawartości Zeszytów Czeladzkich. 2009
 28. Erstes Verzeichniss neu angeschafter Kupferstiche, Musikalien und kunstsachen welche bei Johann Leonard Kiessling kunst und Musikalienhändler in Teschen um beigesetzte Preise zu haben sind. 1799
 29. Estreicher Karol : Pięćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskiego (1830-1879). Abecadłowe i chronologiczne zestawienie pięćdziesięcioletniej działalności naukowej i literackiej Jubilata, z wymienieniem wszystkich wydań dzieł Jego i przekładów na obce języki. 1889
 30. Estreicher Karol: Zestawienie przedmiotów i autorów w 32 tomach Tygodnika Illlustrowanego[!], z lat 1859-1875. 1877
 31. Excerpta ex catalogo librorum Medico-Physico-Mathematicorum qui in bibliopolio Wolffgangi Mauritii Endteri Noribergae reperiuntur : subjunctus est argumentorum, quaein libris pertractantur index succinctus. Anno MDCXCV. 1695
 32. Finkel Ludwik: Bibliografia historyi polskiej. Cz. 1-3 +Dodatek, 1891-1914
 33. Giza Tomasz, Dziemińska Teresa,  Rakowska Jolanta: Ślady przeszłości : przewodnik bibliograficzny. 2006
 34. Giza Tomasz, Dziemińska Teresa: Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego (1989-2008). 1996-2009
 35. Główny katalog "Bibljoteki Powszechnej" oraz innych wydawnictw Księgarni Nakładowej W. Zukerkandla w Złoczowie (Małopolska). Nowy zupełny katalog, ułożony według działów literatury, tytułów oraz zaopatrzony w alfabetyczny spis autorów. 1928
 36. Heck Korneli: Bibliografia polska z roku 1881 w porównaniu z czeską, węgierską i rosyjską
 37. Heck Korneli: Spis peryodycznych pism polskich wraz z podaniem ceny i adresem redakcyj. 1904
 38. Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Piechota Marek: Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993). 2006
 39. Hirschberg Aleksander: Bibliografia powstania narodu polskiego z r. 1830-1831. 1882
 40. Hirschberg Aleksander: Z wycieczki naukowej do Szwecyi. 1896
 41. Historja Polski : katalog systematyczny dzieł XVI-XX w. 1930
 42. Hoffmann Adalbert: Johann Christian Günther. Bibliographie. Anhang: Eine zum ersten Mal veröffentliche Satire gegen Günther mit deren Vorspiel. 1929
 43. Index omnium scriptorum [...] Martini Lutheri [...] tum veteris tum recentioris editionis, omnibus studiosis librorum Lutheri perutilis [...]. 1563
 44. Irena Bajerowa : doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. 2008
 45. Janocki Jan Daniel: Ianociana : sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae. Vol. 1-3. 1776-1819
 46. Janusz Bohdan: Dokumenty urzędowe okupacji rosyjskiej Lwowa. 1916
 47. Januszewski Antoni: Katalog Bibliotek Normalnych wiejskich i miejskich. 1908
 48. Kamiński Julian Aleksander Sulima: Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835. 1836
 49. Karbowiak Antoni: Bibljografja pedagogiczna. 1920
 50. Katalog "Biblioteki Powszechnej" oraz innych wydawnictw W. Zukerkandla w Złoczowie (Galicya). 1912
 51. Katalog Biblioteki C. K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie
 52. Katalog Biblioteki Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Bytomiu. 1902
 53. Katalog inkunabułów biblioteki Opactwa mogilskiego, oraz katalog inkunabułów bibl. klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. 1915
 54. Katalog ksiąg polskich, łacińskich, niemieckich i francuzkich ponajwiększej części dawniejszych tudzież rycin i mapp jeograficznych znajdujących się w księgarni D.E. Friedleina w Krakowie, a które przez wszystkie księgarnie tak krajowe jak i zagraniczne nabyć można. 1837
 55. Katalog książek do pożyczania z czytelni Karola Wilda we Lwowie w Rynku, na rogu ulicy Dominikańskiej. Oddział 1, Książki polskie. 1870
 56. Katalog książek nakładowych księgarni D. E. Friedlein. 1834
 57. Katalog książek polskich czytelni D. E. Friedleina księgarza. 1844
 58. Katalog książek polskich i w innych językach, po największej części dawniejszych i rzadkich, księgarni D. E. Friedleina w Krakowie, a które przez każdą księgarnię w kraju lub za granicą nabyć można. 1847
 59. Katalog książek polskich tudzież w obcych językach do rzeczy polskich odnoszących się wyczerpanych w składach księgarskich a które nabyć można w składzie antykwarskim księgarni Synów Zelmana Igla we Lwowie, ulica Syxtuska l. 4. nowa
 60. Katalog księgarni D. E. Friedleina w Krakowie (1-14). 1874-1879
 61. Katalog Księgarni Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie. nr 2. 1903
 62. Katalog Miarki (1, 2, 3, 8). [po 1911]
 63. Katalog Wydawnictw Ezoterycznych "Lotosu". 1938
 64. Katalog wydawnictw kartograficznych. 1931
 65. Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego we Lwowie (1901-1938). 1935-1939
 66. Katalog Wydawnictwa Dzieł Ludowych K. Miarki, Spółki Wydawniczej z ogranicz. poręką w Mikołowie, wojew. Śląskie. 1929
 67. Katalog Wydawnictwa K. Miarki, Sp. Wyd. z Ogr. Por. w Mikołowie, wojew. śląskie. 1938
 68. Katalog wystawy "Odra i Nadodrze w zbiorach Biblioteki Śląskiej". 1922
 69. Kośmiński Stanisław Lubicz: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej. 1883-1885
 70. Kraśnicki Tadeusz: Index nazwisk osób i miejscowości do bibliografii powstania narodu polskiego z roku 1830-31 wydanej przez Dra Aleksandra Hirschberga. 1883
 71. "Książka", Lwów. Katalog aukcyjny biblioteki. Marzec 1933. 1933
 72. Książki dla bibliotek szkół średnich. 1939
 73. Londzin Józef: Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904. 1904
 74. Londzin Józef: Uzupełnienia do "Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904", jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922, Cz. 1. 1922
 75. Londzin Józef: Uzupełnienia do "Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904", jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922, Cz. 2. 1923
 76. Lorentowicz Jan: La Pologne en France. Essai d'une bibliographie raisonnée. T. 1-2. 1935-1938
 77. Mann Maurycy: Jak się uczyć języka i literatury włoskiej? Poradnik bibljograficzny dla studentów i samouków. 1928
 78. Niemiec Anna, Pisek Justyna: Bibliografia Pszczyny i okolic. 2006
 79. Pamiątka obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie w roku jego jubileuszowym 1879. 1879
 80. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie 1906, nr 6/7. 1906
 81. Repertoar sceny polskiej od roku 1750 do 1871. Pisarze i tłumacze sceniczni zestawieni abecadłowo. 1871
 82. Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. 1911
 83. Schlesische Bibliographie. Bd 1. Bd. 4. 1927, 1929
 84. Schuppe F.: Katalog der Bibliothek der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse. 1865
 85. Silesiaca : Festschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar Grünhagen. 1898
 86. Słownik bibliograficzno-balneologiczny zakładów polskich : zdrojowokąpielowych, wodoleczniczych, klimatycznych, żętycznych, kumysowych i kefirowych. - Wyd. 2 przerobione, powiększone i uzupełnione. 1889
 87. Spis przedmiotów zawartych w 80 tomach "Przeglądu Polskiego" od 1 Lipca 1866 r. do 1 Czerwca 1886 r. 1886
 88. Spis tytułów książek o treści prawnej i o historii Śląska. 1700-1800
 89. Stańczewski Józef: Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny. 1929
 90. Stańczyk Zbigniew: Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 2002-2004. 2007
 91. Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 3, Cz. 1 : Bibliografia Rozmaitości pisma dodatkowego do Gazety Lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859. 1913
 92. Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 3, Cz. 2 : Bibliografia dodatku do Gazety Lwowskiej 1850-1862 i 1867-1869. 1913
 93. Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 3, Cz. 3 : Bibliografia dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872-1873) i Przewodnika Naukowego i Literackiego (1873-1910). 1914
 94. Szersznik Leopold Jan: Wypiski bibliograficzne Leopolda Jana Szersznika dotyczące gospodarstwa domowego. [po 1811]
 95. Szkolne biblioteki dla młodzieży. Instrukacja Min.W.R.i O.P. Katalog książek ; Myśli o książce. 1929
 96. Światowid. Spis dzieł Zakładu Miejskiej Biblioteki Stanisławowskiej w pamięć wróconych krajowi Wygnańców założona w roku 1872. Cz. I. Ofiarność Wincentego Nowiny Smagłowskiego i Rady miejskiej Stanisławowskiej. 1875
 97. Tarnowskie Góry. Bibliografia miasta i powiatu (2004-2009). 2008-2010
 98. Trzciński Tadeusz: Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. I : Katalog rękopisów aż do roku 1725. 1909
 99. Wisłocki Władysław Tadeusz: Bibljografia prac Aleksandra Brücknera. 1928
 100. Wydawnictwa Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917. Spis bibliograficzny, 1917
 101. Wykaz aktów ustawodawczych, wprowadzających zmiany w ustawodawstwie na Kresach Wschodnich od czasu przyłączenia ich do Rz-tej Polskiej i objęcia nad niemi władzy państwowej. 1925
 102. Wykaz aktów znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa badania historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich. 1935
 103. Wystawa książek towarzysząca konferencji Korczakiada, zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej w dniach 5-6 czerwca 2008 roku : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Janusza Korczaka. 2009
 104. Wystawa książki polskiej oraz regjonalizmu Częstochowy i okolicy, Częstochowa, 8-22 IV 1934 r. 1934
 105. Wystawa lwowskiej książki polskiej urządzona z okazji I Zjazdu Bibljotekarzy i III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. Maj - czerwiec 1928. Katalog wystawy grafiki drukarskiej i opraw artystycznych. 1928
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności