Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Co to jest kolekcja?
Odpowiedź: Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów (cech), według których można te publikacje przeszukiwać. Niektóre atrybuty występują w wielu kolekcjach, inne natomiast są specyficzne dla określonych kolekcji.

Pytanie: Jak się odbywa wyszukiwanie według kolekcji?
Odpowiedź: Na stronie głównej znajduje się lista wszystkich kolekcji wraz z podkolekcjami. Kliknięcie na nazwie jednej z nich umożliwi wyświetlenie wszystkich tytułów, które znajdują się w danej kolekcji (opcja: Lista publikacji).

Pytanie: Co to jest wystawa?
Odpowiedź: Wystawa to zbiór dokumentów powiązanych ze sobą tematycznie i prezentowanych w określonej kolejności. Dokumenty wchodzące w skład wystawy mogą pochodzić z różnych kolekcji.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie ogólne (proste i zaawansowane)?
Odpowiedź: Każda publikacja składa się z opisu (zestawu atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca, słowa kluczowe itp.) oraz treści. Użytkownik, chcąc znaleźć interesujące go dane, tworzy wyrażenie wyszukiwawcze za pomocą słów (wyszukiwanie proste) lub słów i operatorów logicznych (wyszukiwanie zaawansowane). Wyszukiwanie proste polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym w tekście publikacji, w jej opisie (z możliwością zawężenia zakresu wyszukiwania do jednego elementu opisu np. autora) lub zarówno w opisie publikacji, jak i w jej treści – ustawienie zakresu wyszukiwania na opcję „wszędzie” (wartość domyślna). Wyszukiwanie zaawansowane polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym w tekście publikacji i (lub) w jej opisie (z możliwością zawężenia zakresu wyszukiwania do jednego elementu opisu), z uwzględnieniem operatorów logicznych. Wyszukiwanie ogólne może być przeprowadzone na poziomie całej biblioteki cyfrowej – przeszukiwane są wtedy publikacje we wszystkich kolekcjach, lub na poziomie wybranej kolekcji – przeszukiwane są wtedy tylko publikacje zgromadzone w tej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania oraz znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie w indeksach?
Odpowiedź: Wyszukiwanie w indeksach, w przeciwieństwie do wyszukiwania ogólnego (prostego i zaawansowanego), ogranicza się do wyszukiwania jedynie w opisach publikacji. Dostępne są indeksy: tytułów, autorów oraz słów kluczowych.

Pytanie: Do czego służy konto?
Odpowiedź: Konto użytkownika daje dostęp do dodatkowej funkcjonalności naszej biblioteki cyfrowej, takiej jak np. biuletyn e-mail z listą nowo dodanych publikacji. W celu założenia konta niezbędne jest posiadanie skrzynki e-mail, na którą to, zostanie wysłany link aktywacyjny konta. Aktywacja konta następuje dopiero po kliknięciu przez czytelnika na otrzymany link.

Pytanie: Czy jest możliwe pobranie publikacji bez jej otwierania?
Odpowiedź: Tak. Skorzystać można z ikonki przedstawiającą dyskietkę, aby pobrać publikację w postaci pliku ZIP. Ten sam efekt uzyskać można, posługując się oknem Publikacja (w kolumnie po lewej) i klikając na napis Cała publikacja jako ZIP.

Pytanie: Co daje użycie synonimów? Odpowiedź: Użycie synonimów rozszerza możliwości zapytania poprzez włączenie do wyszukiwania wyrazów o takim samym lub podobnym znaczeniu, zawarte w słowniku synonimów, który jest tworzony przez redaktorów biblioteki cyfrowej. Dzięki temu w odpowiedzi można uzyskać wskazania na pozycje opisane synonimami wyszukiwanego słowa.

Pytanie: Do czego służy opcja "przeszukaj zdalne biblioteki?"
Odpowiedź: Opcja ta umożliwia przeszukanie bibliotek cyfrowych wykorzystujących oprogramowanie dLibra. Włączenie tej opcji przy wyszukiwaniu umożliwi wyszukanie także publikacji z tych bibliotek. Będą one oznaczone ikonką OAI. Kliknięcie w wybrany tytuł spowoduje przekierowanie do innej biblioteki i otwarcie publikacji.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności