O ŚBC

Śląska Biblioteka Cyfrowa

www.sbc.org.pl
www.digitalsilesia.eu
Prezentacje o Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r.

Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC jest Biblioteka Śląska, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową.

Zasób publikowany w ŚBC udostępniany jest wszystkim użytkownikom internetu nieodpłatnie.

Każdy z Uczestników ŚBC administruje własnym cyfrowym zasobem.

ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych (patrz: Zdalne biblioteki cyfrowe).

Opisy publikacji ŚBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

Publikacje ŚBC zgrupowane są w kolekcjach:

Dziedzictwo kulturowe
Kolekcja Dziedzictwo kulturowe prezentuje cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku. Można w niej przeglądać stare druki, rękopisy, ulotki oraz zbiory ikonograficzne (grafiki, pocztówki, fotografie), kartograficzne i muzyczne, a także książki wydane od początku XIX wieku. Niektóre z prezentowanych obiektów to unikaty w skali kraju i Europy.

Materiały dydaktyczne i naukowe
Kolekcja obejmuje elektroniczne kopie skryptów, podręczników i innych materiałów wykorzystywanych w procesach dydaktycznych, a także prace naukowe oraz doktorskie.

Miscellanea

Kolekcja Miscellanea przedstawia cyfrowe kopie różnorodnych materiałów (m.in. książek, czasopism, druków ulotnych, fotografii) związanych z religią oraz judaika i masonika.

Natura
Kolekcja Natura przedstawia cyfrowe kopie różnorodnych materiałów, związanych ze śląską przyrodą. Kolekcja dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną.

Regionalia
Kolekcja Regionalia prezentuje cyfrowe kopie książek, czasopism i innego rodzaju dokumentów dotyczących Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także Kresów (zwłaszcza Lwowa, z którym Śląsk łączyły szczególne związki).

Zbiory bibliofilskie
Kolekcję tworzą różnego rodzaju wydawnictwa związane z ruchem bibliofilskim. Prezentujemy materiały dotyczące działalności Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki oraz nestora polskich bibliofilów - Romana Chrząstowskiego, którego spuścizna przechowywana jest w Bibliotece Śląskiej. 


Zespół ŚBC
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności