Szczegóły obiektu: Swada polska y łacińska albo Miscellanea oratorskie seymowe, weselne, kancellaryine, listowne, kaznodzieyskie, pogrzebowe, statystyczne, panegiryczne, elogiarne, inskrypcyjne, y inne różne w oboim ięzyku prozą y wierszem [...] na dwa tomy, to iest polski, y łaciński podzielone [...]. T. 1

PDF

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności