Title:

Klub kawalerów. Komedya w 3ch aktach napisał Michał Bałucki. (Kraków dn 19/11 90)

Creator:

Bałucki, Michał (1837-1901)

Subject and Keywords:

Lwów ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Gustaw Fiszer ; Władysław Krzaczkowski ; rekwizyty ; Zofia Cichocka ; Felicja Stachowicz ; Anton Kliszewski ; Lucjan Kwieciński ; Teofil Gamski ; Adolf Walewski ; Józef Chudkowski ; Michał Gamski ; Grzegorz Senowski ; Zofia Czaplińska ; Andrzej Mielewski ; Franciszek Stróżewski ; Helena Chmielińska (Czechowiczówna) ; Stanisław Trapszo ; Joanna German (Chrzanowska) ; Ferdynand Feldman ; Stanisław Knake-Zawadzki ; szkice sceniczne

Subject:

Teatr polski - historia - źródła ; Teatr Skarbkowski (Lwów)

Description:

unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpis cenzorski (Lwów, 1890), wpisy suflerskie (Lwów, 1891, 1897), obsadę (Lwów, 1891), szkice scen., spisy rekwizytów

Place of publishing:

[Lwów]

Date:

1890

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1363

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)