Object structure

Title:

Atlas geographicus portatilis, XXIX, mappis orbis habitabilis regna exhibens. Caelo accurate expressit Tobias Conradus Lotterus, delineavit et excudit Tobias Lobeck chalcograph : Augustan. vendit : in ejus aedib. in suburb. Jacobaeo in reg. Paradisi (opis)

Group title:

Atlas geographicus portatilis, XXIX, mappis orbis habitabilis regna exhibens. Caelo accurate expressit Tobias Conradus Lotterus, delineavit et excudit Tobias Lobeck chalcograph : Augustan. vendit : in ejus aedib. in suburb. Jacobaeo in reg. Paradisi

Creator:

Lotter, Tobias Conrad (1717-1777)

Subject and Keywords:

Górny Śląsk ; Polska ; Europa ; Prusy ; Ameryka ; Azja ; Afryka ; mapa geograficzna ; atlas kieszonkowy ; mapy świata ; "Kurzgefasste Geographie" ; Śląsk Dolny

Description:

zawiera rękopiśmienny "Index mapparum Geographicarum" ; opis fiz.: 11.5 x 14.5 cm ; źródło: Łodyński M., Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce, z. 1., poz. 537

Publisher:

Tobias Lobeck

Place of publishing:

[Augsburg]

Contributor:

Gottfried, Eichler (1748-1818). Ryt.

Date:

[ok. 1760]

Resource Type:

atlas

Format:

image/x.djvu

Source:

O 17 I

Language:

ger ; lat

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe