Title:

Gruss aus Peiskretscham. Stadt v. d. Bahnhofstrasse. Stanisl. Kirche. Evg. Kirche. Synagoge. Kath. Pfarrkirche. Dankessäule a. d. Ringe. Blick v. Kirchturm. Kgl. Lehrerseminar. Städt. Schulgebäude

Subject and Keywords:

Górny Śląsk ; Pyskowice ; Peiskretscham ; widokówka ; pocztówka archiwalna

Subject:

Pocztówki ; Pyskowice (woj. śląskie) - pocztówki

Description:

litografia w sepii ; panorama miasta od strony ul. Dworcowej (obecnie ul. Toszeckiej) ; Kościół cmentarny filialny p.w. św. Stanisława ; Kościół ewangelicki Apostoł Piotra i Pawła przy ul. H. Sienkiewicza ; synagoga (obecnie pozostały ruiny murów zewnętrznych) ; Kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa przy ul. Ks. J. Poniatowskiego ; fragment Rynku z Kolumną Maryjną ; widok z wieży kościelnej na Rynek i Ratusz ; budynek Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego (obecnie Zespół Szkół im. M. Konopnickiej) ; Szkoła Podstawowa (obecnie Zespół Szkół Specjalnych przy ul Ks. J. Poniatowskiego)

Publisher:

Hermann Seibt (Kretzschmar & Schatz)

Place of publishing:

Meissen

Date:

[ok. 1899]

Resource Type:

pocztówka

Format:

image/x.djvu

Source:

PA 976

Language:

ger

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)