Object structure

Title:

Śląska Gazeta Lekarska, 1945/1946, R. 1/2, Dział urzędowy. Alfabetyczny spis treści i nazwisk

Group title:

Śląska Gazeta Lekarska

Contributor:

Garbień, Albin. Red.

Subject and Keywords:

Śląsk Cieszyński ; medycyna ; czasopisma lekarskie ; Izba Lekarska Śląsko-Dąbrowskiej i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia

Subject:

Śląsk Cieszyński - 1944-1956 r. - czasopisma ; Czasopisma medyczne polskie - 1944-1956 r. ; Medycyna - 1944-1956 r. - czasopisma ; Śląsk, Górny - służba zdrowia - 20 w.

Description:

R.1 (1945) - R.3 (1947). ; Poprz.: Gazeta Lekarska Śląska Polskiego (1936-1939). - Cd.: Medycyna Pracy (1948). - Od nr 2/3 (1946) podtyt.: organ Izby Lekarskiej Śląsko-Dąbrowskiej i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Polskiego Czerwonego Krzyża Okr. Śl.-Dąbr., od nr 4 (1946) podtyt.: organ Izby Lekarskiej Śląsko-Dąbrowskiej i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, Związku Zawodowego Lekarzy Okr. Śl.-Dąbr. i Polskiego Czerwonego Krzyża Okr. Śl.-Dąbr., od nr 12 (1946) podtyt.: organ Izby Lekarskiej Śląsko-Dąbrowskiej i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, Związku Zawodowego Lekarzy Okr. Śl.-Dąbr. i Polskiego Czerwonego Krzyża Okr. Śl.-Dąbrowskiego i Rady Lekarskiej Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego.

Publisher:

Redaktor i wydawca Albin Garbień

Place of publishing:

Cieszyn

Date:

1947

Resource Type:

czasopismo

Source:

29942 III ; 352731 III

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice

Rights:

Domena publiczna (public domain)