Title:

Piekary Literackie: twórczość w cieniu górniczych szybów

Creator:

Żywulski, Łukasz

Subject and Keywords:

Bonczyk, Norbert (1837-1893) ; Hajda, Wawrzyniec (1844-1923) ; Jasionowski, Maksymilian (1867-1957) ; Gojawiczyńska, Pola (1896-1963) ; Marchwitza, Hans (1890-1965) ; Żydek, Konrad (192801989) ; Stanuch, Stanisław (1931-2005) ; Dikta, Hanna ; Muszalik, Michał ; Kucak, Marek ; Kochanecka, Dominika ; Leśniowska, Helena ; Chrostek, Irena ; Tyc, Teodor (1896-1927) ; Piekary Śląskie ; Szarlej ; literatura piękna ; historia literatury ; Piekary Literackie ; Piekary w literaturze ; literatura ludowa ; poezja

Description:

Folder wystawy, która odbyła się w Piekarach Śląskich 28.11.2019. Folder powstał w ramach projektu "Piekary Literackie: historia i tradycja miasta słowem pisana", dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w programie Patriotyzm Jutra. W pierwszej części wystawy znalazły się biogramy i fragmenty dzieł związanych z Piekarami nieżyjących już pisarzy i poetów: ks. Norberta Bonczyka (1837-1893), Wawrzyńca Hajdy (1844-1923), Maksymiliana Jasionowskiego (1867-1957), Poli Gojawiczyńskiej (1896-1963), Hansa Marchwitzy (1890-1965), Konrada Żydka (1928-1989) i Stanisława Stanucha (1931-2005). W drugiej części pokazane zostały sylwetki współczesnych twórców: Hanny Dikty, Michała Muszalika, Marka Kucaka, Heleny Leśniowskiej, Ireny Chrostek, Dominiki Kochaneckiej i Iwony Dziury. Na pozostałych planszach znalazły się wybrane przykłady wykorzystania wątków piekarskich w literaturze pięknej od XVII do XX wieku. Wystawę można było oglądać do 31 stycznia 2020 roku.

Publisher:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Place of publishing:

Piekary Śląskie

Date:

28.11.2019

Resource Type:

wystawa

Language:

pol

Oryginal in:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Published by:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Rights:

Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)