Title:

Kleynoty stołecznego miástá Krakowa, albo koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, przez Piotra Hiacyntha Prvszcza, krotko opisane, Powtornie záś z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku z additámentem nowych Kośćiołow y Relikwii S. podane, z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney

Wariant tytułu:

Klejonty stołecznego miasta Krakowa

Subject and Keywords:

kościoły ; dominikanie ; Kraków ; św. Jacek ; św. Jacek Odrowąż ; św. Jacek Odrowąż-Wojtkowicz herbu Odrowąż ; Kościół Świętej Trójcy ; kościół Mariacki ; Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Maryi Panny ; Kościół Katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława ; Piotr Jacek Pruszcz ; Jan Januszowski

Subject:

Święci i błogosławieni - biografie ; Jacek (św. ; ca 1183-1257) ; Kraków (woj. małopolskie) - kościoły

Description:

Zawiera opis miasta Krakowa i kościołów, m. in. Kościoła Katedralnego na Zamku, Kościoła archiprezbiterialnego pw. Wniebowzięcia Maryi Panny (kościół Mariacki), czy Kościoła Świętej Trójcy (kościół dominikanów) wraz z informacjami o znajdującej się w nim kaplicy św. Jacka ; Var. B: na k. tyt. v. miedzioryt z postacią Matki Boskiej unoszącej ponad herbem i kościołami Krakowa ; Poszerzona wersja opisu miasta wyd. w 1650 r. przypisywana P. Pruszczowi; autorem nowego opracowania jest Michał Siejkowski. ; Podstawę dzieła oraz edycji wcześniejszych z lat 1647 i 1650 stanowił "Przewodnik abo kosciołow krakowkich [...] krotkie opisanie" z 1603 r., autorstwa przypuszczalnie Jana Januszowskiego. ; Współwyd. z tyt. nagł.: Abrys Teraznieyszego Koscioła Kollegiaty S. Anny w Krakowie [...] Hstorycznym piorem [...] niegdyś [...] X. M. Andrzeia Bvchowskiego [...] szczupleyszą [...] narratywą krotko Adumbrowany. Roku [...] 1744 (s. 184-226) ; Źródła: Estr. XXV, 331 ; Estr. XIII, 414 ; Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie [...], wstęp J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.

Publisher:

W Drukarni Akademickiey

Place of publishing:

Kraków

Contributor:

Pruszcz, Piotr Jacek (Hiacynt) (1605-po 1667) ; Siejkowski, Michał (1695-1752). Oprac. ; Buchowski, Andrzej Stanisław ( -1709)

Date:

1745

Resource Type:

starodruk

Format:

image/x.djvu

Source:

55102 I

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice