Object

Title: List pasterski Ks. Biskupa Łozińskiego w sprawie czci bałwochwalczej, oddawanej p. Piłsudskiemu