Object

Title: Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA

This page uses 'cookies'. More information