Title:

Podziemia Raguzy czyli Bracia Niewidzialni. Dramma w 3ch Aktach z francuzkiego P: Melesville tłómaczona na polskie przez W.S.

Creator:

Duveyrier, Anne Honore (1787- 1865) ; Delestre-Poirson, Charles Gaspard (1790-1859)

Subject and Keywords:

cenzura ; Kraków ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; sufler ; teatr krakowski ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Ignacy Kaliciński ; Józef Słoński ; Aleksander Ładnowski ; rekwizyty ; Adolf Linkowski ; Karolina Chełchowska ; Ignacy Chomiński ; Teodor Białczyński ; Ignacy Gołębiowski ; Florian Adam Skomorowski ; Marceli Zenopolski ; Józef Komorowski ; Majeranowski (cenzor) ; Maria Sulikowska ; Ksawery Majdrowicz ; Anastazy Tomaszewicz ; Emil Trynkauz ; "Les Frères invisibles" ; Tomasz Andrzej Chełchowski

Subject:

Teatr polski - historia - źródła

Description:

tytuł oryg.: "Les Frères invisibles" ; unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpisy cenzorskie (Kraków, 16 I i 16 III 1841), wpisy suflerskie, obsadę (Płock? 1834, zespół A. T. Chełchowskiego ; Kraków, 1841), spis rekwizytów

Place of publishing:

[Lwów]

Date:

1841

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 865

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe