Title:

Walka o duszę polskiego dziecka : czarna lista sprzedawczyków dzieci polskich w zagłębiu ostrawskiem na Śląsku, Cz. 1

Wariant tytułu:

Walka o duszę polskiego dziecka ; Czarna lista sprzedawczyków dzieci polskich w zagłębiu ostrawskiem na Śląsku

Subject and Keywords:

Zagłębie Ostrawskie ; propaganda ; stosunki etniczne ; Ostrawa ; Galicja ; świadomość narodowa ; emigracja zarobkowa ; Śląsk ; migracje zarobkowe ; germanizacja ; Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie ; szkolnictwo i oświata ; czechizacja ; Ostrawa Polska ; Śląsk Cieszyński

Subject:

Galicja - ludność - propaganda - 1914-1918 r. ; Polska - ludność - szkolnictwo i oświata - propaganda - Śląsk - 1914-1918 r. ; Germanizacja - propaganda - Śląsk - 1914-1918 r. ; Szkolnictwo - propaganda - Śląsk - 1914-1918 r. ; Ostrawa (okręg) - szkolnictwo i oświata - propaganda - 1914-1918 r. ; Ostrawa (okręg) - stosunki etniczne - propaganda - 1914-1918 r. ; Czechizacja - propaganda - Śląsk - 1914-1918 r. ; Świadomość narodowa - propaganda - Śląsk - 1914-1918 r.

Description:

Cz. 1

Publisher:

wydana przez Polski Komitet Szkolny dla zagłębia ostrawskiego

Place of publishing:

Ostrawa Polska

Date:

1918

Resource Type:

książka

Source:

C II 004949

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska, projekt RPO 2014-2020

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1.