Object

Title: List Karola Wacława Cselesty z Cselestiny z 20.09.1716 r. do przełożonego cieszyńskiej rezydencji jezuitów Krzysztofa Felixa z informacją, że cieszyńskie Prawo Krajowe (Landrecht) nie jest w stanie wypłacić przyznanego rezydencji odszkodowania w wysokości 4000 zł i prosi o roczną zwłokę

This page uses 'cookies'. More information