Object structure

Title:

Odpis pisma starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego [Wratislawa Maksymiliana hrabiego Wratislawa von Mitrowitz] z 16.02.1735 r. do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu w sprawie zwolnienia konwiktu hr. Tęczyńskiego w Cieszynie prowadzonego przez jezuitów od podatku majątkowego

Creator:

Wratislaw Maksymilian von Mitrowitz

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Cieszyn ; Konwikt hr. Tęczyńskiego ; cieszyńskie konwikty ; finanse

Subject:

Internaty - finanse - Śląsk - 18 w. ; Podatek - Śląsk - 18 w. ; Cieszyn - szkolnictwo i oświata - finanse - 18 w. ; Konwikt hr. Tęczyńskiego (Cieszyn) - finanse ; Starosta Ziemski Księstwa Cieszyńskiego - korespondencja ; Urząd Zwierzchni (Wrocław) - korespondencja ; Wratislaw Maksymilian von Mitrowitz - korespondencja

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1735

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 8/2

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska