Object structure

Title:

Odpis dekretu cesarza Leopolda I do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu, datowany w Wiedniu 22.10.1672 z poleceniem zbadania skarg ewangelickich stanów szlacheckich księstw opawskiego i karniowskiego na przeprowadzanie "reformacji" przez przysłanych księży misjonarzy

Creator:

Leopold I, cesarz rzymsko-niemiecki

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Śląsk Opawski ; kontrreformacja ; Jezuici

Subject:

Jezuici - Śląsk - 17 w. ; Karniów (okręg) - religia - 17 w. ; Kontrreformacja - Śląsk - 17 w. ; Kościół ewangelicko-augsburski - Śląsk - 17 w. ; Śląsk Opawski - religia - 17 w. ; Urząd Zwierzchni (Wrocław) - korespondencja

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1672

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 39/11

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska