Object

Title: Wypiss z inwentarze kterehoz Datum na Landeku w sobotu po swatem Bartolomegi Letha 1649 teykagiczy se wssech pozustalych knih po Neb. Urozenym Panu, Panu Jirzyku Sobku swobodnym panu z Kornicz, onen czas na Welke Rudiczy, Landeku a Ropiczy od narzizenych panuw Commissarzuw J.K.M sepsanych a poznamenanych gakoto to nasleduge

This page uses 'cookies'. More information