Object structure

Title:

Odpis przywileju księcia cieszyńskiego Kazimierza II wystawionego we Frysztacie 25.06.1521 r. dla mieszczan Cieszyna, zobowiązujący szlacheckich właścicieli domów w mieście do współudziału w kosztach budowy murów miejskich oraz zakazujący sprzedaży w mieście sukna, śledzi oraz piwa innym osobom niż cieszyńscy mieszczanie

Creator:

Kazimierz II, książę cieszyński

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Cieszyn ; mieszczanie ; przywileje miast

Subject:

Cieszyn - prawo - 16 w. ; Mieszczaństwo - prawo - Śląsk - 16 w.

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1521 ; 1500-1600

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 47/07

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska