Object structure

Title:

Pisma księcia cieszyńskiego Wacława III Adama do magistratu miasta Cieszyna z lat 1557-1575

Creator:

Wacław III Adam, książę cieszyński

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Wacław III Adam ; korespondencja ; Kasper Frelich

Subject:

Cieszyn - administracja - 16 w. ; Płaca - Śląsk - 16 w. ; Rada Miejska (Cieszyn) ; Magistrat Miasta Cieszyna (Cieszyn) - korespondencja ; Frelich, Kasper ; Mleczko, Franciszek ; Szponar, Jan ; Wacław III Adam (książę cieszyński) - korespondencja

Description:

Sześć listów Wacława III Adama do magistratu miasta Cieszyna z lat 1557-1571 (z 4.04.1557, 28.03.1562, 8.05.1563, 17.05.1564, 21.07.1568, 15.03.1571 r.) dotyczących mianowania nowego składu (renowacji) rady miejskiej ; List Wacława III Adama do magistratu miasta Cieszyna z 22.03.1574 r., w którym przyznaje członkom magistratu prawo do wyższego wynagrodzenia z tytułu wykonywanej funkcji, płatnych z kar i opłat od domowników [Hausgenossen], podobnie jak pisarzowi miejskiemu Kasprowi Frelichowi ; List Wacława III Adama do magistratu miasta Cieszyna z 7.11.1575 r., w którym nakazuje wypłacać nowemu pisarzowi miejskiemu Janowi Szponarowi (Ssponarowi) wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak otrzymywał poprzednik Kasper Frelich ; List Wacława III Adama do magistratu miasta Cieszyna z 30.01.1574. w którym domaga się, aby magistrat oraz pisarz miejski wystawili świadectwo Franciszkowi Mleczce z Iłownicy przeciwko komukolwiek ; Pieczęcie wystawcy albo ślady po pieczęciach

Date:

1557-1575

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 48/06

Language:

cze

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska