Object

Title: Pismo starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Kaspra Borka z Rostropic do magistratu miasta Cieszyna z 13.07.1655 r. przekazujące zezwolenie Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu z 28.06.1655 r. dla posłów szwedzkich na przejazd przez Śląsk w drodze do Siedmiogrodu

This page uses 'cookies'. More information