Object structure

Title:

Oświadczenie dziekana frydeckiego Josepha Karla Schippa z 30.05.1796 r. dla biskupiego komisariatu w Cieszynie, że według pisma Generalnego Wikariatu dla austriackiej części diecezji wrocławskiej z 10.10.1796 r. władze krajowe udzieliły zgody na przyjęcie P. Johanna Theinera z pruskiej części diecezji do grona kleru Generalnego Wikariatu, może więc zostać ustanowiony domowym kapelanem przy kaplicy zamkowej we Frydku

Creator:

Schipp, Joseph Karl

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Śląsk Cieszyński ; duchowieństwo katolickie

Subject:

Duchowieństwo katolickie - Śląsk - 18 w. ; Frydek - religia - 18 w. ; Generalny Wikariat (Cieszyn) ; Theiner, Johann

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1796

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 49/19

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska