Object

Title: Pismo Leopolda Jana Szersznika jako zwierzchniego (diecezjalnego) nadzorcy szkolnego dla austriackiej części diecezji wrocławskiej do dziekana skoczowskiego, jako okręgowego nadzorcy szkolnego w Skoczowie z 18.07.1810 r....

This page uses 'cookies'. More information