Object

Title: Zestawienie kosztów oraz jeszcze pozostałych należności ze strony posiadaczy 110 tzw. listów winnych, uprawniających do sprzedaży wina na terenie Cieszyna, podpisane przez administratora miejskiego Jana Antoniego Szersznika i dwóch deputowanych miejskich Cieszyna w dniu 14.04.1758 r.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information