Object

Title: Pismo Karola Franciszka barona Skrbeńskiego, starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego udzielające absolutorium komisji złożonej z administratora miejskiego Jana Antoniego Szersznika oraz deputowanych miejskich Tomasza Wincentego Penkali i Macieja Singera w sprawie rozliczeń związanych z wykupem tzw. listów winnych w Cieszynie w zamian za 11 tys. fl. otrzymanych od cesarza Franciszka I Stefana

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information